Hem

Copyright © All Rights Reserved Jazz i Smyge

Kallelse till ordinarie årsmöte 2018 för Jazz i Smyge, ideell förening

Söndagen den 29 april 2018 kl 11.00 på Studiefrämjandet, Kontinentgatan 2 Trelleborg kallas till årsmöte, anmälan senast den 25 april till ordf. C Håkan Fredriksson Tel/SMS. 0708 108 101 eller E-mail jazz@jazzismyge.se Aktuella handlingar finns på mötet.

 

Efter mötet bjuds på fika, väl mött på årsmötet önskar styrelsen för Jazz i Smyge.

Dagordning årsmöte Jazz i Smyge 2018-04-29

 

1. Mötets öppnande

 

2. Val av ordförande för mötet och protokollsförare.

3. Val av justerare.

4. Kallelse till årsmötet utlysts i rätt tid (14 dagar innan möte), enl. tidigare

utskick framflyttat 1 månad.

Godkännande av röstlängd.

 

5. Fastställande av dagordning.

6. Verksamhetsberättelse 2017.

7. Ekonomiberättelse 2017.

 

8. Revisionsberättelse 2017.

9. Frågan om ansvarsfrihet för det gångna året (2017).

10. Medlemsavgift för kommande år (2018).

 

11. Val av styrelsemedlemmar och suppleant

Ordförande väljs på 1 år och en styrelseledamot och en suppleant på 2 år.

En styrelseledamot eller suppleant sitter kvar 1 år.

Revisor väljs på 1 år samt valberedning, minst två st. på 1 år.

 

12. Verksamhetsplan och budget för 2018.

13. Årsmötet avslutas.

 

BLI MEDLEM I VÅR FÖRENING JAZZiSMYGE

Ditt stöd till verksamheten är värdefull och ger dig fördelar som rabatterade entréavgifter, direktinformation via e-post och så givetvis en härlig gemenskap med fin underhållning.

Årsavgiften 200 kr sätts in på JAZZiSMYGE Bg 832-4022 Glöm inte skriva namn, adress och e-postadress ! Du kan också kontakta ordf. C Håkan Fredriksson på telefon 0708 108 101 eller jazz@jazzismyge.se

 

Efter succén med Badehotelljazzen blev det en lyckad konstert med Sammy Rimington i Ö Torps kyka

BLI MEDLEM I VÅR FÖRENING JAZZiSMYGE

Ditt stöd till verksamheten är värdefull och ger dig fördelar som rabatterade entréavgifter, information via e-post och så givetvis en härlig gemenskap med fin underhållning.

 

Årsavgiften 200 kr sätts in på JAZZiSMYGE

Bg 832-4022 Glöm inte skriva namn, adress och

e-postadress!

 

Ett medlemskap berättigar till 100 kr rabatt på entréavgiften vid första evenemangstillfället och därefter 20-30 procents rabatt under 12 månader.

Vill du vara med och hjälpa till? Tag kontakt via jazz@jazzismyge.se Eller kontakta ordf. Håkan Fredriksson 0708-108 101

 

Gilla oss på Facebook så får du alltid de senaste nyheterna!