Hem

 

Copyright © All Rights Reserved Jazz i Smyge

Efter succén med Badehotelljazzen blev det en lyckad konstert med Sammy Rimington i Ö Torps kyka

Då var årsmötet avklarat och nu går vi mot Sommarjazz i Smyge med nya aktiviteter!

 

För tredje året blir det Badehoteljazz på Smygehus, ett uppskattat arrangemang där efterfrågan av bordsbokning redan satt igång. Boka in lördagen 28 juli för detta.

Bokning av bord görs direkt till Smygehus havsbad 0410 - 503 00

 

Programmet återkommer vi med, vi lovar att ni inte ska bli besvikna!!!

 

 

 

Då är ni välkomna för 3:e året i rad till uppskattade Badehotelljazzen på

Smygehus Havsbad!

 

Väl mött!!!!

 

Årsmötesprotokoll 2018-04-29 för Jazz i Smyge, ideell förening

 

1. Ordförande Håkan Fredriksson hälsade välkomna!

 

2. Till ordförande för mötet valdes Håkan Fredriksson och som protokollsförare Linda Möller

 

3. Marianne Ericsson valdes till justerare

 

4. Kallelse till årsmötet godkändes efter passus från Håkan Fredriksson att flytta årsmötet till slutet

av april, se bilaga 1. Röstlängd fastställdes till 10.

 

5. Dagordning för årsmötet godkändes.

 

6. Verksamhetsberättelse 2017 godkändes av årsmötet

7. Ekonomiberättelse 2017. Påpekades att ändra debet o kredit till intäkter och kostnader. Därefter godkände årsmötet ekonomiberättelsen.

8. Revisionsberättelse för räkenskaperna 2017 godkändes av årsmötet. Revisorn påpekade om snarast insättning av kontanter till bank.

9. Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året 2017

10. Medlemsavgift för 2019 fastställdes till 200 kr.

Förtydligande kommer att ske kring rabatt för medlemmar vid entréer med följande text ”Ett medlemskap berättigar till 100 kr rabatt på entréavgiften vid första evenemangstillfället, detta gäller endast vid JAZZiSMYGES egna arrangemang, ej samarrangemang med andra intressenter och därefter 20 – 30 procent på arrangemang under 12 månader.”

11. Till ordförande på 1 år valdes Håkan Fredriksson,

Till styrelseledamot på 2 år valdes Pia Spåhl

Linda Möller sitter kvar 1 år som styrelseledamot och

Gunnar Ahlqvist valdes till suppleant på 2 år

Till revisor på 1 år valdes Carita Nilsson

Styrelsen ska enligt årsmötets önskan under kommande år arbeta för att skapa en

fristående valberedning.

Firmatecknare är Håkan Fredriksson.

12. Verksamhetsplan och budget för 2018 gicks igenom och godkändes. Diskussioner fördes gällande arrangemang och lokaler för dessa.

Badehoteljazz 2018 21 alt 28 juli. Håkan Fredriksson kontaktar Brahim ang datum och genomförandet samt iordningställande av scener etc. Sponsorer kontaktas av Håkan Fredriksson. JAZZiSMYGE handhar inträde för att säkra intäkter för musiken och musikerna handhar anläggning som samt sköter ljudet själv, detta skrivs in i kontraktet.

13. Ordförande Håkan Fredriksson tackade för deltagandet på årsmötet och förklarade mötet avslutat.

Justering enligt årsmötet, läggs ut på hemsida o Fb:

 

*BLI MEDLEM I VÅR FÖRENING JAZZiSMYGE

Ditt stöd till verksamheten är värdefull och ger dig fördelar som rabatterade entréavgifter, direktinformation via e-post och så givetvis en härlig gemenskap med fin underhållning.

Årsavgiften 200 kr sätts in på JAZZiSMYGE Bg 832-4022 Glöm inte skriva namn, adress och e-postadress!

Ett medlemskap berättigar till 100 kr rabatt på entréavgiften vid första evenemangstillfället, detta gäller endast vid JAZZiSMYGES egna arrangemang, ej samarrangemang med andra intressenter och därefter 20 – 30 procent på arrangemang under 12 månader.

Vill du vara med och hjälpa till? Tag kontakt via jazz@jazzismyge.se eller kontakta ordf. Håkan Fredriksson 0708-108 101

 

Ordförande Protokollförare Justerare

 

Håkan Fredriksson Linda Möller Marianne Ericsson jazz@jazzismyge.se

 

BLI MEDLEM I VÅR FÖRENING JAZZiSMYGE

Ditt stöd till verksamheten är värdefull och ger dig fördelar som rabatterade entréavgifter, information via e-post och så givetvis en härlig gemenskap med fin underhållning.

 

Årsavgiften 200 kr sätts in på JAZZiSMYGE

Bg 832-4022 Glöm inte skriva namn, adress och

e-postadress!

 

Ett medlemskap berättigar till 100 kr rabatt på entréavgiften vid första evenemangstillfället, detta gäller endast vid JAZZiSMYGES egna arrangemang, ej samarrangemang med andra intressenter och därefter 20-30 procent på arrangemang under

12 månader.

 

Vill du vara med och hjälpa till? Tag kontakt via jazz@jazzismyge.se Eller kontakta ordf. Håkan Fredriksson 0708-108 101

 

Gilla oss på Facebook så får du alltid de senaste nyheterna!