Hem

Copyright © All Rights Reserved Jazz i Smyge

Årsmöte!

 

Kallelse till ordinarie årsmöte 2017 för Jazz i Smyge, ideell förening

Tisdagen den 28 mars 2017 kl 18.30 på Studiefrämjandet, Kontinentgatan 2 Trelleborg.

Anmälan senast den 26 mars till ordf. C Håkan Fredriksson Tel/SMS. 0708 108 101 eller

E-mail jazz@jazzismyge.se

Aktuella handlingar finns på mötet.

Efter mötet bjuds på fika med krans från Claes Konditori.

Väl mött på årsmötet önskar styrelsen för Jazz i Smyge

 

Dagordning årsmöte Jazz i Smyge 2017-03-28

 

1. Mötets öppnande

 

2. Val av ordförande för mötet och protokollsförare.

 

3. Val av justerare.

 

4. Kallelse till årsmötet utlysts i rätt tid (14 dagar innan möte),

godkännande av röstlängd.

 

5. Fastställande av dagordning.

 

6. Verksamhetsberättelse 2016.

 

7. Ekonomiberättelse 2016.

 

8. Revisionsberättelse 2016.

 

9. Frågan om ansvarsfrihet för det gångna året (2016).

 

10. Medlemsavgift för kommande år (2018).

 

11. Val av styrelsemedlemmar och suppleant

Ordförande väljs på 1 år och en styrelseledamot och en suppleant på 2 år.

En styrelseledamot sitter kvar 1 år.

Revisor väljs på 1 år samt valberedning, minst två st. på 1 år.

 

12. Verksamhetsplan och budget för 2017.

 

13. Årsmötet avslutas.

 

BLI MEDLEM I VÅR FÖRENING JAZZiSMYGE

Ditt stöd till verksamheten är värdefull och ger dig fördelar som rabatterade entréavgifter, information via e-post och så givetvis en härlig gemenskap med fin underhållning.

 

Årsavgiften 200 kr sätts in på JAZZiSMYGE

Bg 832-4022 Glöm inte skriva namn, adress och

e-postadress!

 

Ett medlemskap berättigar till 100 kr rabatt på entréavgiften vid första evenemangstillfället och därefter 20-30 procents rabatt under 12 månader.

Vill du vara med och hjälpa till? Tag kontakt via jazz@jazzismyge.se Eller kontakta ordf. Håkan Fredriksson 0708-108 101

 

Gilla oss på Facebook så får du alltid de senaste nyheterna!